Bộ sưu tập 01

| Chọn nhan đề để:
Atlas Chỉnh nha nâng cao

Tác giả: Nanda, Ravindra; Andres Uribe, Flavio; Việt Anh dịch; Hoàng Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 R112N. Đặt mượn
Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Tập 1

Tác giả: Lê, Đăng Hà.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.9 L200H. Đặt mượn
Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh trẻ em

Tác giả: Nguyễn, Công Khanh; Nguyễn, Thanh Liêm.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (34). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 618 - H. Đặt mượn