Sách mới

| Chọn nhan đề để:
Hình ảnh điện quang ngực Phổi và tim mạch

Tác giả: Webb, W. Richard; Higging, Charles B; Cung, Văn Công.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : KH & KT, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.1 W207R. Đặt mượn
Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ - ứng dụng lâm sàng

Tác giả: Vũ, Văn Chân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (7). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 616 - K. Đặt mượn
1,001 bí kíp lâm sàng trong chỉnh nha

Tác giả: Phạm, Hồng Đức; Nguyễn, Thị Chinh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : NXB Thời Đại , 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 PH104D. Đặt mượn
Atlas giải phẫu người

Tác giả: Netter, Frank H; Nguyễn, Quang Quyền.

Ấn bản: In lần thứ III theo ấn bản lần thứ V của NXB Elsevier có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (46). Được ghi mượn (11). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 611 - A. Đặt mượn
Bài giảng chẩn đoán x quang

Tác giả: Phạm, Ngọc Hoa; Lê, Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Tp. HCM : ĐHQG ,2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (16). Được ghi mượn (4). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.07 PH104H. Đặt mượn
Bài giảng gây mê hồi sức cơ sở Giáo trình dùng cho sinh viên hệ bác sĩ

Tác giả: Nguyễn, Hữu Tú.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.9 NG534T. Đặt mượn
Bài giảng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Tác giả: Nguyễn, Bắc Hùng; Trần, Thiết Sơn; Đỗ, Duy Tính; Nguyễn, Roãn Tuất.

Ấn bản: In lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.95 NG534H. Đặt mượn
Bài giảng sản phụ khoa Dùng cho đào tạo sau đại học Tập 1

Tác giả: Nguyễn, Đức Vy; Nguyễn, Đức Hinh; Vương, Tiến Hoà.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungTạp chí gốc: Bài giảng sản - phụ khoaKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 B103g. Đặt mượn
Bệnh học nam khoa cơ bản

Tác giả: Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.6 NG534Q. Đặt mượn
Bệnh học quanh răng Dùng cho sinh viên răng hàm mặt

Tác giả: Trịnh, Đình Hải; Lê, Long Nghĩa; Đặng, Thị Liên Hương; Nguyễn, Đức Thắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 TR312H. Đặt mượn
Bệnh học Tai - mũi - họng

Tác giả: Ngô, Ngọc Liễn; Lương, Thị Minh Hương; Võ, Thanh Quang; Phạm, Tuấn Cảnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.8 NG400L. Đặt mượn
Bệnh lý dạ dày tá tràng

Tác giả: Nguyễn, Duy Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.33 NG534T. Đặt mượn
Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt Tập 2

Tác giả: Lê, Văn Sơn; Trương, Mạnh Dũng; Nguyễn, Viết Đa Đô; Đặng, Triệu Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.522 L200S. Đặt mượn
Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt Tập 1

Tác giả: Lê, Văn Sơn; Trương, Mạnh Dũng; Đặng, Triệu Hùng; Nguyễn, Viết Đa Đô.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục , 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.522 L200S. Đặt mượn
Bệnh nghề nghiệp Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Tác giả: Khương, Văn Duy; Trần Như Nguyên; Nguyễn Thị Bích Liên; Lê Trần Ngoan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội Y học 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (55). Được ghi mượn (5). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 616 - B. Đặt mượn
Bệnh trầm cảm cơ thể trong thực hành chẩn đoán và điều trị của thầy thuốc

Tác giả: Trần, Hữu Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.85 TR105B. Đặt mượn
Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Tập 2

Tác giả: Lê, Đăng Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.9 L200H. Đặt mượn
Cẩm nang về chứng rối loạn tăng động giảm chú ý Cuốn sách dành cho cha mẹ khi nhận trách nhiệm chăm sóc đứa con mắc ADHD

Tác giả: Ngụy, Hữu Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội :Y học , 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.803 NG523T. Đặt mượn
Cẩm nang điều trị nội khoa

Tác giả: Godara, Hemant; Michael, Nassif; Hirbe, Angela; Ngô, Quý Châu.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Huế : Đại học Huế , 2016Nhan đề song song: The Washington manual of medical therapeutics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.03 C120n. Đặt mượn
Cấp cứu ngoại khoa Dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học Tập 1

Tác giả: Đặng, Hanh Đệ; Nguyễn, Ngọc Bích; Trần, Ngọc Bích.

Tạp chí gốc: Cấp cứu ngoại khoaKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (35). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - C. Đặt mượn
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>