Tìm thấy 185 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Đạo học với truyền thống tôn sư

Tác giả: Nguyễn, Văn Năm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 181 NG527N.

2. Tích hợp đa văn hóa Đông tây cho một chiến lược giáo dục tương lai

Tác giả: Nguyễn, Hoàng Phương.

Ấn bản: In lần thứ 2 có bổ sung, sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 370.117 NG527P.

3. Giáo trình giáo dục quốc phòng Dùng cho SV các trường ĐH, CĐ

Tác giả: Đồng, Xuân Quách.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Giáo trình giáo dục quốc phòng Dùng cho các trường ĐH, CĐ Tập 1

Tác giả: Đồng, Xuân Quách.

Tạp chí gốc: Giáo trình giáo dục quốc phòngKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (387). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 355.007 GI-108t.

5. Giáo trình giáo dục quốc phòng Dùng cho các trường ĐH, CĐ Tập 2

Tác giả: Nguyễn, Hà Minh Đức.

Tạp chí gốc: Giáo trình giáo dục quốc phòngKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (395). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 355.007 GI-108t.

6. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh Dùng cho SV trường CĐ, ĐH

Tác giả: Đào, Huy Hiệp.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh Dùng cho sinh viên các trường ĐH, CĐ Tập 1

Tác giả: Đào, Huy Hiệp.

Tạp chí gốc: Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninhKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (374). Dừng lưu thông (2). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 355 - G.

8. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh Dùng cho sinh viên các trường ĐH, CĐ Tập 2

Tác giả: Nguyễn, Tiến Hải.

Tạp chí gốc: Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninhKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (350). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 355.007 GI-108t.

9. Phẫu thuật trong miệng Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt Tập 2

Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hà; Nguyễn Hùng Hiệp; Nguyễn, Lê Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ IKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 NG534H.

10. Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng Tập 1: Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Tác giả: Đỗ, Đình Xuân; Nguyễn, Thị Sương; Trần, Thị Thuận.

Tạp chí gốc: Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (12). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - H.

11. Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng Tập 2: Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Tác giả: Đỗ, Đình Xuân; Nguyễn, Thị Sương; Trần, Thị Thuận.

Tạp chí gốc: Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (11). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - Đ.

12. Giáo dục pháp luật trong các trường chuyên nghiệp Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập môn pháp luật

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 344.597 Gi-108d.

13. Tâm lý học y học - y đức Dùng cho đào tạo cao đẳng y học

Tác giả: Nguyễn, Huỳnh Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (14). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 610.1 NG527N.

14. Vật lý đại cương Dùng cho đào tạo Dược sĩ đại học

Tác giả: Phạm, Thị Cúc; Nguyễn, Văn Thiện; Tạ, Văn Tùng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 530 V124l.

15. Toán cao cấp Dùng cho đào tạo Bác sĩ đa khoa

Tác giả: Hoàng, Minh Hằng; Cao, Chu Toàn; Ngô, Bích Nguyệt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 510 H407H.

16. Lý thuyết xác suất

Tác giả: Nguyễn, Duy Tiến; Vũ, Viết Yên.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 519.2 NG527T.

17. Xác suất thống kê Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa

Tác giả: Đặng, Đức Hậu; Hoàng, Minh Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (40). Được ghi mượn (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 519 Đ116H.

18. Mở đầu về lí thuyết xác suất và các ứng dụng Giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng

Tác giả: Đặng, Hùng Thắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 519.2 Đ116T.

19. Hoá phân tích Dùng cho đào tạo cao đẳng xét nghiệm

Tác giả: Nguyễn, Thị Tâm; Phạm, Thị Minh Thư.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (15). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 543 NG527T.

20. Điều dưỡng cơ bản 1 Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng

Tác giả: Phạm, Văn Lình; Hồ, Duy Bính; Lê, Văn An.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (51). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - Đ.