Tìm thấy 43 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Sổ tay lâm sàng Tập 3

Tác giả: Fattorusso, V; Đoàn Ngưỡng; Nguyễn, Thị Trính; Phạm, Gia Khải; Phạm, Văn Gián.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (30). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.03 S450t.

2. Các kỹ năng đào tạo lâm sàng Tài liệu giảng dạy giải quyết vấn đề

Tác giả: Rick Sullivan; Nghiêm, Xuân Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1996Nhan đề dịch: Clinical training skills.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (30). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616 C101k.

3. Triệu chứng học thần kinh Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Tác giả: Lê, Quang Cường; Đào, Bích Hoà; Lâm, Văn Chế.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (86). Được ghi mượn (4). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.8 Tr309c.

4. Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng

Tác giả: Nguyễn, Thế Khánh; Phạm, Tử Dương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 13, có bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (16). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 616 - X.

5. Mô phôi răng miệng Phôi học và mô học răng và nha chu, ứng dụng lâm sàng -/- Sách đào tạo bác sỹ răng hàm mặt

Tác giả: Hoàng, Tử Hùng; Huỳnh, Kim Khang; Ngô, Thị Quỳnh Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (15). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - M.

6. Miễn dịch học lâm sàng

Tác giả: Đào, Văn Chinh; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Văn Thức.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (18). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.07 Đ108C.

7. Dịch tễ học lâm sàng Tập 1

Tác giả: Dương, Đình Thiện.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (29). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 614.4 D561T.

8. Dịch tễ học lâm sàng Tập 2

Tác giả: Dương, Đình Thiện.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (19). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 614.4 D561T.

9. Phôi thai học Những sự kiện chủ yếu và liên hệ lâm sàng Tập 1

Tác giả: Trịnh Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (143). Được ghi mượn (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.6 TR312B.

10. Bệnh học thần kinh (Lâm sàng thần kinh tập 2)

Tác giả: Hồ, Hữu Lương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Nhan đề song song: Lâm sàng thần kinh tập 2.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (49). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.8 H450L.

11. Khám lâm sàng thần kinh

Tác giả: Nguyễn Chương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (17). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.8 NG527C.

12. Sinh lý học lâm sàng cơ sở

Tác giả: GREEN J.H; Lê, Thành Uyên; Phạm, Đinh Lựu.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (18). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 G201J.

13. Sinh lý học lâm sàng cơ sở Tài liệu dịch để tham khảo dùng trong các trường đại học và cao đẳng y dược

Tác giả: GREEN.J.H; Ngô Thế Phương; Lê, Thành Uyên.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ baKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (14). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 G201J.

14. Các nguyên lý y học nội khoa Harrison Tập 1 Tập 1: Các nguyên lý y học nội khoa Harrison

Tác giả: Jean D. Wilson; Eugene Braunwald; Kurt J. Issalbacher.

Tạp chí gốc: Các nguyên lý y học nội khoa HarrisonKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (8). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616 J200D.

15. Các nguyên lý y học nội khoa Harrison Tập 1 Tập 1: Các nguyên lý y học nội khoa Harrison

Tác giả: Jean D. Wilson; Eugene Braunwald; Kurt J. Issalbacher.

Tạp chí gốc: Các nguyên lý y học nội khoa HarrisonKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (8). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616 J200D.

16. Giải phẫu học lâm sàng Tài liệu dịch để tham khảo

Tác giả: Ellis, Harold; Nguyễn, Văn Huy.

Ấn bản: Xb. Lần thứ 7Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (7). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 611.022 N207F.

17. Lâm sàng da liễu

Tác giả: Mackie, Rona M; Bích Thủy; Hải Yến.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (16). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 616 - L.

18. Huyết học lâm sàng Nhi khoa

Tác giả: Nguyễn, Công Khanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (23). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.1 NG527K.

19. Huyết học lâm sàng : Những vấn đề có tính chất định hướng

Tác giả: Isbister, James P; Pittiglio, D. Harmenin; Vũ, Minh Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (42). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.1 I-313J.

20. Kỹ thuật xét nghiệm hoá sinh ứng dụng trong lâm sàng Dùng cho đối tượng kỹ thuật viên cao đẳng Xét nghiệm

Tác giả: Trần, Hoài Nam; Đinh, Thị Diệu Hằng; Vũ, Đình Chính.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (215). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 TR121N.