Tìm thấy 29 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Cẩm nang mất cân bằng dịch, điện giải và toan kiềm Nguyên nhân, triệu chứng, xử lý lâm sàng

Tác giả: Kee, Joyce Lefevel; Lê, Tú Anh; Lê, Văn Phú.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (15). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615.803 J435L.

2. Dịch tễ học lâm sàng Tập 1

Tác giả: Dương, Đình Thiện.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (29). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 614.4 D561T.

3. Dịch tễ học lâm sàng Tập 2

Tác giả: Dương, Đình Thiện.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (19). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 614.4 D561T.

4. Phôi thai học Những sự kiện chủ yếu và liên hệ lâm sàng Tập 1

Tác giả: Trịnh Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (143). Được ghi mượn (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.6 TR312B.

5. Bệnh học thần kinh (Lâm sàng thần kinh tập 2)

Tác giả: Hồ, Hữu Lương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Nhan đề song song: Lâm sàng thần kinh tập 2.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (49). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.8 H450L.

6. Sinh lý học lâm sàng cơ sở

Tác giả: GREEN J.H; Lê, Thành Uyên; Phạm, Đinh Lựu.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (18). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 G201J.

7. Sinh lý học lâm sàng cơ sở Tài liệu dịch để tham khảo dùng trong các trường đại học và cao đẳng y dược

Tác giả: GREEN.J.H; Ngô Thế Phương; Lê, Thành Uyên.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ baKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (14). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 G201J.

8. Giải phẫu học lâm sàng Tài liệu dịch để tham khảo

Tác giả: Ellis, Harold; Nguyễn, Văn Huy.

Ấn bản: Xb. Lần thứ 7Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (7). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 611.022 N207F.

9. Giải phẫu học lâm sàng : Tài liệu dịch để tham khảo

Tác giả: Ellis, Harold; Nguyễn, Văn Huy.

Ấn bản: Xb. Lần thứ 8Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (4). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 611 E201H.

10. Kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng trong hoá sinh lâm sàng Những nguyên tắc và phương pháp thực hiện

Tác giả: Lê, Đức Trình; Lương, Tấn Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (6). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 L250T.

11. Kỹ thuật xét nghiệm hoá sinh ứng dụng trong lâm sàng Dùng cho đối tượng kỹ thuật viên cao đẳng Xét nghiệm

Tác giả: Trần, Hoài Nam; Đinh, Thị Diệu Hằng; Vũ, Đình Chính.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (215). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 TR121N.

12. Hoá sinh lâm sàng Tài liệu dùng trong các trường Trung học y tế

Tác giả: Lê, Thị Kim Thu; Lê, Đức Trình; Lương, Tấn Thành.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (128). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 L250T.

13. Dược lâm sàng Sách dùng đạo tạo dược sĩ đại học

Tác giả: Hoàng, Thị Kim Huyền; Đặng, Hanh Phức; Nguyễn, Thị Liên Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (16). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 615 - D.

14. Dược lâm sàng và điều trị

Tác giả: Hoàng, Thị Kim Huyền; Kiều, Khắc Đôn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (21). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615 H407H.

15. Bảo đảm và kiểm tra chất lượng xét nghiệm hoá sinh lâm sàng : Sách dùng đào tạo cử nhân Kỹ thuật y học (chuyên ngành xét nghiệm)

Tác giả: Đỗ, Đình Hồ; Phạm, Thị Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (55). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 Đ450H.

16. Kháng sinh trị liệu trong thực hành lâm sàng

Tác giả: Bérézin, Bergogne; Pierre Dellamonica; Nguyễn, Kim Lộc; Phạm, Huy Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615 B206B.

17. Dược lâm sàng đại cương

Tác giả: Hoàng, Thị Kim Huyền; Nguyễn, Tiến Dũng; Phan, Quang Đoàn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (23). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 615 - D.

18. Một số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng

Tác giả: Phan, Hải Nam.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (7). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 PH105N.

19. Phôi thai học Thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng

Tác giả: Đỗ Kính.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (49). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.6 Đ450K.

20. Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 1 Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng

Tác giả: J. R.B.J. Brauwers; Hoàng, Thị Kim Huyền.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (22). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615 B111J.