Tìm thấy 105 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Phương pháp dạy - học lâm sàng Dành cho các lớp tập huấn phương pháp dạy - học lâm sàng của ngành Y tế

Tác giả: Lê, Thu Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (14). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.007 L200H.

82. Giáo trình kỹ thuật lâm sàng gây mê hồi sức Dùng cho đại học điều dưỡng gây mê hồi sức

Tác giả: Huỳnh, Thị Bình; Nguyễn, Thị Minh Thu; Ninh, Vũ Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: ĐHKTYTHD , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 3 617.9 Gi-108t.

83. Giáo trình lý thuyết độc chất học lâm sàng Dành cho sinh viên Đại học Xét nghiệm

Tác giả: Trần, Quang Cảnh; Nguyễn, Thị Hồng Thúy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: ĐHKTYTHD , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 3 615.9 TR121C.

84. Giáo trình thực hành độc chất học lâm sàng Dành cho sinh viên Đại học Xét nghiệm

Tác giả: Trần, Quang Cảnh; Nguyễn, Thị Hồng Thúy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: ĐHKTYTHD , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 3 615.9 TR121C.

85. Tình huống lâm sàng sản bệnh 2

Tác giả: Toy; Yeomans; Fonseca; Nguyễn, Duy Tài dịch.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618.3 T467h.

86. Bài giảng dị ứng miễn dịch lâm sàng

Tác giả: Phạm Văn Thức; Vũ Minh Thục.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội Y học 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.97 PH104T.

87. Chữa răng và nội nha Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt Tập 2 Nội nha Lâm sàng

Tác giả: Trịnh, Thị Thái hà; Lê, Thị Kim Oanh; Phạm, Thị Thu Hiền; Nguyễn, Thị Châu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục , 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 TR312H.

88. Khám lâm sàng hệ thần kinh

Tác giả: Hồ, Hữu Lương.

Ấn bản: In lần thứ 4 có sửa chữa bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.8 H450L.

89. Hoá sinh lâm sàng Sách đào tạo đại học y

Tác giả: Tạ, Thành Văn; Nguyễn, Thị Hà; Đặng, Thị Ngọc Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (26). Được ghi mượn (4). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.015 T100V.

90. 1,001 bí kíp lâm sàng trong chỉnh nha

Tác giả: Phạm, Hồng Đức; Nguyễn, Thị Chinh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : NXB Thời Đại , 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 PH104D.

91. Thính học lâm sàng bệnh tai trong

Tác giả: Đặng Xuân Hùng; Huỳnh, Khắc Cường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. HCM Y học 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.8 D106H.

92. Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ - ứng dụng lâm sàng

Tác giả: Vũ, Văn Chân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (7). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 616 - K.

93. Dược lý học lâm sàng

Tác giả: Đào, Văn Phan; Nguyễn, Trần Giáng Hương; Nguyễn, Trọng Thông.

Ấn bản: Tái bản lần 3 có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615 Đ108P.

94. Gây mê sản khoa : Lý thuyết và lâm sàng

Tác giả: Chestnut, David H; Wong, Cynthia A; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Tsen, Lawrence C.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. HCM Y học 2012Nhan đề song song: Chestnut's obstetric anesthesia: Principles and practice.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.96 CH207H.

95. Sinh học phân tử ung thư áp dụng cho lâm sàng

Tác giả: Nguyễn, Văn Kình; Nguyễn, Tuấn Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.994 NG534K.

96. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm trong thực tập lâm sàng của sinh viên y khoa trường ĐH KYYT Hải Dương tại bệnh viện đa khoa Tỉnh Hải Dương Nghiên cứu khoa học

Tác giả: Lê Anh Hiếu; THS.Nguyễn Thị Nga; TS. Lê Thúy Hường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hải Dương 2019Ghi chú luận văn: Nghiên cứu khoa học Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 3 616 L250H.

97. Nội nha lâm sàng

Tác giả: Bùi, Quế Dương.

Ấn bản: Xuất bản lần 4 có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. HCM: Y học, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.63 B510D.

98. Điện tâm đồ Từ cơ bản đến nâng cao

Tác giả: K. V. Olshausen; Lê Minh Khôi; Nguyễn Sĩ Huyên.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 8Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. HCM Y học, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (8). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.12 O435K.

99. Thần kinh học

Tác giả: Vũ, Anh Nhị; Lê, Văn Tuấn.

Ấn bản: Tái bản lần tư có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. HCM: ĐHQG, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (8). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.8 V500N.

100. Thực hành lâm sàng sản phụ khoa Lý thuật lâm sàng Tập 1

Tác giả: Bùi, Thị Phương Nga; Nguyễn, Thị Trúc Hà; Nguyễn, Xuân Vũ; Nguyễn, Thị Nhật Phượng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Tp. HCM : Y học , 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 B510N.