Tìm thấy 105 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Siêu âm chẩn đoán và một số vấn đề lâm sàng sản phụ khoa liên quan Tập 1:Siêu âm chẩn đoán và một số vấn đề lâm sàng sản phụ khoa liên quan

Tác giả: Phan, Trường Duyệt.

Tạp chí gốc: Siêu âm chẩn đoán và một số nội dung lâm sàng sản phụ khoa liên quanKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.07 PH105D.

62. Siêu âm chẩn đoán và một số vấn đề lâm sàng sản phụ khoa liên quan Tập 2: Siêu âm chẩn đoán và một số vấn đề lâm sàng sản phụ khoa liên quan

Tác giả: Phan, Trường Duyệt.

Tạp chí gốc: Siêu âm chẩn đoán và một số nội dung lâm sàng sản phụ khoa liên quanKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.07 PH105D.

63. Thực hành lâm sàng thần kinh học Tập 1 Khám lâm sàng hệ thần kinh

Tác giả: Nguyễn, Văn Chương.

Ấn bản: Tái bản lần ba có sửa chữa và bổ sungTạp chí gốc: Thực hành lâm sàng thần kinh họcKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.8 NG527C.

64. Thực hành lâm sàng thần kinh học Tập 2 Triệu chứng học

Tác giả: Nguyễn, Văn Chương.

Ấn bản: Tái bản lần 1 có sửa chữa và bổ sungTạp chí gốc: Thực hành lâm sàng thần kinh họcKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.8 NG527C.

65. Thực hành lâm sàng thần kinh học Tập 3 Bệnh học thần kinh

Tác giả: Nguyễn, Văn Chương; Nguyễn, Minh Hiện; Phan, Việt Nga.

Ấn bản: Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sungTạp chí gốc: Thực hành lâm sàng thần kinh họcKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.8 NG527C.

66. Thực hành lâm sàng thần kinh học Tập 4 Chẩn đoán cận lâm sàng

Tác giả: Nguyễn, Văn Chương; Hoàng, Đức Kiệt; Nguyễn, Xuân Thản.

Ấn bản: Tái bản lần 1Tạp chí gốc: Thực hành lâm sàng thần kinh họcKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.8 Th552h.

67. Thực hành lâm sàng thần kinh học Tập 5 Điều trị học

Tác giả: Nguyễn, Văn Chương; Hoàng, Văn Thuận; Lê, Đức Hinh.

Ấn bản: Tái bản lần 1Tạp chí gốc: Thực hành lâm sàng thần kinh họcKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.8 Th552h.

68. Ký sinh trùng trong lâm sàng Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học

Tác giả: Nguyễn, Văn Đề; Phạm, Ngọc Minh; Phan, Thị Hương Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (50). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.9 NG527Đ.

69. Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 1 Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng

Tác giả: J. R.B.J. Brauwers; Hoàng, Thị Kim Huyền.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (22). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615 B111J.

70. Dược lầm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 1 Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng

Tác giả: J. R.B.J. Brauwers; Hoàng, Thị Kim Huyền.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2014Trạng thái: Không có ĐKCB

71. Dược lầm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 1 Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng

Tác giả: J. R.B.J. Brauwers; Hoàng, Thị Kim Huyền.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2014Trạng thái: Không có ĐKCB

72. Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 2 Sử dụng thuốc trong điều trị

Tác giả: J. R.B.J. Brauwers; Hoàng, Thị Kim Huyền.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (21). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615 B111J.

73. Phôi thai học Thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng

Tác giả: Đỗ Kính.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

74. Phôi thai học Thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng

Tác giả: Đỗ Kính.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

75. Phôi thai học Thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng

Tác giả: Đỗ Kính.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (98). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 612 - P.

76. Phôi thai học Thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng

Tác giả: Đỗ Kính.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

77. Phôi thai học Thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng

Tác giả: Đỗ Kính.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

78. Dược lý học lâm sàng

Tác giả: Đào, Văn Phan; Nguyễn, Trần Giáng Hương; Nguyễn, Trọng Thông.

Ấn bản: Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (119). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615 Đ108P.

79. Đánh giá các chỉ số hồng cầu ỏ bệnh nhân thiếu máu điều trị tại khoa huyết học lâm sàng bệnh viện trung ương Quân đội 108 từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2016 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm y học

Tác giả: Trịnh, Thị Vân Anh; ThS. Ngô, Thị Thảo.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hải Dương : NXB. ĐHKTYTHD, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 3 616.152 TR312A.

80. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về dị ứng - miễn dịch lâm sàng Ban hành kèm theo Quyết định số 3942/QĐ-BYT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tác giả: Nguyễn, Thị Xuyên; Nguyễn, Quốc Anh; Nguyễn Văn Đoàn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội Y học 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.97 H561d.