Tìm thấy 105 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. Dược lâm sàng và điều trị

Tác giả: Hoàng, Thị Kim Huyền; Kiều, Khắc Đôn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (21). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615 H407H.

42. Lâm sàng tim mạch

Tác giả: Nguyễn, Phú Kháng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 616 - L.

43. Bảo đảm và kiểm tra chất lượng xét nghiệm hoá sinh lâm sàng : Sách dùng đào tạo cử nhân Kỹ thuật y học (chuyên ngành xét nghiệm)

Tác giả: Đỗ, Đình Hồ; Phạm, Thị Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (55). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 Đ450H.

44. Giải đáp về bệnh lao

Tác giả: Hoàng Minh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.2 H407M.

45. Giải đáp về bệnh một số bệnh phổi, phế quản thường gặp

Tác giả: Hoàng Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.2 H407M.

46. Giải đáp về bệnh lao

Tác giả: Hoàng Minh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.2 H407M.

47. Kháng sinh trị liệu trong thực hành lâm sàng

Tác giả: Bérézin, Bergogne; Pierre Dellamonica; Nguyễn, Kim Lộc; Phạm, Huy Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615 B206B.

48. Dược lâm sàng đại cương

Tác giả: Hoàng, Thị Kim Huyền; Nguyễn, Tiến Dũng; Phan, Quang Đoàn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (23). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 615 - D.

49. Dị ứng học lâm sàng

Tác giả: Đào, Văn Chinh; Nguyễn, Quốc Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.97 Đ108C.

50. Dị ứng học lâm sàng

Tác giả: Đào, Văn Chinh; Nguyễn, Quốc Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (20). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.97 Đ108C.

51. Dị ứng - miến dịch lâm sàng Dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học

Tác giả: Phan, Quang Đoàn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.97 PH105Đ.

52. Ung thư học lâm sàng

Tác giả: D.K. Hossfeld; C.D. Sherman; F.X. Bosch; R.R. Love.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.99 U513t.

53. Các nguyên lý y học nội khoa Harrison Tập 3 Tập 3: Các nguyên lý y học nội khoa Harrison

Tác giả: Jean D. Wilson; Eugene Braunwald; Kurt J. Issalbacher.

Tạp chí gốc: Các nguyên lý y học nội khoa HarrisonKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616 J200D.

54. Nội tiết học trong thực hành lâm sàng

Tác giả: Katherine E. Henderson; Nguyễn, Đạt Anh; Nguyễn, Phương Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.4 K110E.

55. Nội tiết học trong thực hành lâm sàng

Tác giả: Katherine E. Henderson; Nguyễn, Đạt Anh; Nguyễn, Phương Anh.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2012Trạng thái: Không có ĐKCB

56. Lâm sàng huyết học

Tác giả: Trần, Văn Bé.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.1 TR121T.

57. Một số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng

Tác giả: Phan, Hải Nam.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (7). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 PH105N.

58. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi do sặc xăng, dầu Luận văn thạc sỹ y học

Tác giả: Nguyễn, Thị Bắc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 3 616.2 NG527B.

59. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng ở trẻ tự kỷ trên 36 tháng tuổi và bước đầu nhận xét kết quả can thiệp phục hồi chức năng Luận văn thạc sỹ y học -/- Phục hồi chức năng

Tác giả: Đinh, Thị Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 3 371.94 Đ312H.

60. Phôi thai học Thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng

Tác giả: Đỗ Kính.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (49). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.6 Đ450K.