Tìm thấy 105 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. Thực hành lâm sàng sản phụ khoa Kỹ năng lâm sàng Tập 1

Tác giả: Bùi, Thị Phương Nga; Nguyễn, Thị Trúc Hà; Nguyễn, Xuân Vũ; Lê, Thanh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Tp. HCM: Y học, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 B510N.

102. Dược lý lâm sàng các thuốc tác dụng trên hệ giao cảm Những điều cần lưu ý

Tác giả: Đào, Văn Phan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615 Đ108P.

103. Chương trình đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới

Tác giả: Nguyễn, Minh Lợi; Nguyễn, Thanh Đức; Phạm Đức Mục.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học 2020Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 610.73 CH534T.

104. Chương trình và tài liệu đào tạo người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới

Tác giả: Nguyễn, Minh Lợi; Nguyễn, Thanh Đức; Phạm Đức Mục.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học 2020Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 610.73 CH534T.

105. Hướng dẫn tổ chức, quản lý đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới

Tác giả: Nguyễn, Minh Lợi; Nguyễn, Thanh Đức; Phạm Đức Mục.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học 2020Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 610.73 H534D.