Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Dược lâm sàng Sách dùng đạo tạo dược sĩ đại học

Tác giả: Hoàng, Thị Kim Huyền; Đặng, Hanh Phức; Nguyễn, Thị Liên Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (16). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 615 - D.

2. Dược lâm sàng và điều trị

Tác giả: Hoàng, Thị Kim Huyền; Kiều, Khắc Đôn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (21). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615 H407H.

3. Dược lâm sàng đại cương

Tác giả: Hoàng, Thị Kim Huyền; Nguyễn, Tiến Dũng; Phan, Quang Đoàn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (23). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 615 - D.

4. Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 1 Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng

Tác giả: J. R.B.J. Brauwers; Hoàng, Thị Kim Huyền.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (22). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615 B111J.

5. Dược lầm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 1 Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng

Tác giả: J. R.B.J. Brauwers; Hoàng, Thị Kim Huyền.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2014Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Dược lầm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 1 Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng

Tác giả: J. R.B.J. Brauwers; Hoàng, Thị Kim Huyền.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2014Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 2 Sử dụng thuốc trong điều trị

Tác giả: J. R.B.J. Brauwers; Hoàng, Thị Kim Huyền.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (21). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615 B111J.