Tìm thấy 2 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Chữa răng và nội nha Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt Tập 1

Tác giả: Trịnh, Thị Thái Hà; Lê Thị Kim Oanh; Vũ, Thị Quỳnh Hà; Nguyễn, Thị Châu.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.63 TR312H.

2. Chữa răng và nội nha Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt Tập 2 Nội nha Lâm sàng

Tác giả: Trịnh, Thị Thái hà; Lê, Thị Kim Oanh; Phạm, Thị Thu Hiền; Nguyễn, Thị Châu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục , 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 TR312H.