Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Nha khoa cộng đồng Dùng cho sinh viên răng hàm mặt Tập 1

Tác giả: Ngô, Văn Toàn; Ngô, Đồng Khanh; Trương, Mạnh Dũng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 NH100k.

2. Nha khoa cơ sở Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt Tập 2 Nha khoa hình thái và chức năng

Tác giả: Trần, Ngọc Thành; Bùi, Thanh Hải; Trương, Mạnh Dũng.

Tạp chí gốc: Nha khoa cơ sởKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 Nh100k.

3. Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt Tập 1

Tác giả: Lê, Văn Sơn; Trương, Mạnh Dũng; Đặng, Triệu Hùng; Nguyễn, Viết Đa Đô.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục , 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.522 L200S.

4. Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt Tập 2

Tác giả: Lê, Văn Sơn; Trương, Mạnh Dũng; Nguyễn, Viết Đa Đô; Đặng, Triệu Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.522 L200S.