Tìm thấy 2 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. PCR và một số kỹ thuật y sinh học phân tử Sách đào tạo sau đại học y dược

Tác giả: Tạ, Thành Văn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (24). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 572.8 T100V.

2. Hoá sinh lâm sàng Sách đào tạo đại học y

Tác giả: Tạ, Thành Văn; Nguyễn, Thị Hà; Đặng, Thị Ngọc Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (22). Được ghi mượn (8). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.015 T100V.