Tìm thấy 2 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt Tập 1

Tác giả: Lê, Văn Sơn; Trương, Mạnh Dũng; Đặng, Triệu Hùng; Nguyễn, Viết Đa Đô.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục , 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.522 L200S.

2. Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt Tập 2

Tác giả: Lê, Văn Sơn; Trương, Mạnh Dũng; Nguyễn, Viết Đa Đô; Đặng, Triệu Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.522 L200S.