Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Thực tập hoá sinh

Tác giả: Nguyễn, Nghiêm Luật; Hoàng, Thị Bích Ngọc; Nguyễn, Thị Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (17). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 NG527L.

2. Hoá sinh Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Tác giả: Nguyễn, Nghiêm Luật; Hoàng, Thị Bích Ngọc; Nguyễn, Thị Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 NG527L.

3. Hoá sinh

Tác giả: Nguyễn, Hữu Chấn; Nguyễn, Nghiêm Luật; Nguyễn, Thị Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (93). Được ghi mượn (4). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 NG527C.

4. Hoá sinh Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Tác giả: Nguyễn, Nghiêm Luật; Hoàng, Thị Bích Ngọc; Nguyễn, Thị Hà.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Hoá sinh Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Tác giả: Nguyễn, Nghiêm Luật; Hoàng, Thị Bích Ngọc; Nguyễn, Thị Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (42). Được ghi mượn (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 NG527L.

6. Chẩn đoán sinh học một số bệnh Nội khoa

Tác giả: Lê, Đức Trình; Lương, Tấn Thành; Phạm, Khuê; Nguyễn, Thị Hà.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Y học ; 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (19). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616 CH121đ.

7. Hoá sinh lâm sàng Sách đào tạo đại học y

Tác giả: Tạ, Thành Văn; Nguyễn, Thị Hà; Đặng, Thị Ngọc Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (22). Được ghi mượn (8). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.015 T100V.