Tìm thấy 2 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Toán học và thống kê trong khoa học y tế Sách song ngữ Việt và Anh

Tác giả: Krickeberg, Klaus; Phan, Vũ Diễm Hằng; Nguyễn Văn Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2017Nhan đề song song: Mathematics and statistics in the health sciences.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 519.5 T406h.

2. Sức khỏe môi trường các nguyên lý cơ bản Sách song ngữ việt anh

Tác giả: Krickeberg, Klaus; Phan,Vũ Diễm Hằng; Nguyễn, Văn Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2017Nhan đề song song: Environmental Health: Basic Principles.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 613 S506k.