Tìm thấy 5 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Sức khỏe môi trường Sách dùng đào tạo cử nhân điều dưỡng

Tác giả: Chu, Văn Thăng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 613 CH500T.

2. Sức khỏe môi trường Sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng

Tác giả: Nguyễn, Văn Mạn; Bùi, Thanh Tâm; Đặng, Đức Phú.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (13). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 613 S552k.

3. Giáo trình sức khỏe môi trường

Tác giả: Lê, Văn Thêm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: ĐHKTYTHD , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 3 613 L200T.

4. Bài giảng thực hành sức khỏe môi trường Dùng cho Bác sỹ đa khoa

Tác giả: Hoàng, Thị Thu Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: ĐHKTYTHD , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 3 613 H407H.

5. Sức khỏe môi trường các nguyên lý cơ bản Sách song ngữ việt anh

Tác giả: Krickeberg, Klaus; Phan,Vũ Diễm Hằng; Nguyễn, Văn Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2017Nhan đề song song: Environmental Health: Basic Principles.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 613 S506k.