Tìm thấy 34 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Phẫu thuật trong miệng Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt Tập 2

Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hà; Nguyễn Hùng Hiệp; Nguyễn, Lê Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ IKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 NG534H.

2. Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại Phần Tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt: Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng

Tác giả: Phạm, Thị Kim Dung; Bùi, Thị Tuyết Anh; Cù, Thị Định.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (80). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617 Đ309d.

3. Thực hành xây dựng đề cương nghiên cứu y học về bệnh răng miệng

Tác giả: Đào, Ngọc Phong; Đào, Thị Minh An; Trịnh, Đình Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (34). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - T.

4. Thực hành phục hình răng tháo lắp toàn hàm Sách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt

Tác giả: Trần, Thiên Lộc; Lê, Hồ Phương Trang; Nguyễn, Thị Cẩm Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 TR121L.

5. Răng hàm mặt Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Tác giả: Nguyễn Toại; Lê, Hồng Liên; Nguyễn, Thúc Quỳnh Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (8). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - R.

6. Phẫu thuật miệng Tập 1 Gây tê nhổ răng

Tác giả: Lê, Đức Lánh; Lê, Huỳnh Thiên Ân; Phạm, Thị Hương Loan; Trần, Quang Đôn.

Tạp chí gốc: Phẫu thuật miệngKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : NXB. Giáo dục, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (51). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 Ph125t.

7. Phẫu thuật miệng Tập 1 Gây tê nhổ răng

Tác giả: Lê, Đức Lánh; Lê, Huỳnh Thiên Ân; Phạm, Thị Hương Loan; Trần, Quang Đôn.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : NXB. Giáo dục, 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Răng hàm mặt Tập 1

Tác giả: Nguyễn, Dương Hồng; Vũ Khoái; Mai, Đình Hưng; Nguyễn, Văn Cát.

Tạp chí gốc: Răng hàm mặtKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 R116h.

9. Răng hàm mặt Tập 2

Tác giả: Nguyễn, Văn Cát; Mai, Đình Hưng; Nguyễn, Khắc Giảng; Nguyễn, Văn Thụ.

Tạp chí gốc: Răng hàm mặtKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 NG527C.

10. Nha khoa cộng đồng Dùng cho sinh viên răng hàm mặt Tập 1

Tác giả: Ngô, Văn Toàn; Ngô, Đồng Khanh; Trương, Mạnh Dũng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 NH100k.

11. Chỉnh hình răng mặt Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Phương; Hoàng, Việt Hải; Nguyễn, Thị Bích Ngọc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục , 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.643 NG534P.

12. Mô phôi răng miệng Phôi học và mô học răng và nha chu, ứng dụng lâm sàng -/- Sách đào tạo bác sỹ răng hàm mặt

Tác giả: Hoàng, Tử Hùng; Huỳnh, Kim Khang; Ngô, Thị Quỳnh Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (16). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - M.

13. Bài giảng phục hình răng tháo lắp toàn bộ

Tác giả: Nguyễn, Hiếu Hạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : TP.Hồ Chí Minh, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 NG527H.

14. Giáo trình tiểu phẫu thuật trong miệng Giáo trình đại học - sau đại học

Tác giả: Trần, Văn Trường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (25). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.5 TR121T.

15. Bài giảng răng hàm mặt Sách đào tạo Bác sĩ giai đoạn 2

Tác giả: Mai, Đình Hưng; Đỗ, Quang Trung; Phạm, Thị Tuyết Nga.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (25). Được ghi mượn (11). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 B103g.

16. Bài giảng răng hàm mặt Sách đào tạo Bác sĩ giai đoạn 2

Tác giả: Mai, Đình Hưng; Đỗ, Quang Trung; Phạm, Thị Tuyết Nga.

Ấn bản: Tái bản lần thứ tưKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (8). Được ghi mượn (8). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - B.

17. Nha khoa cơ sở Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt Tập 1 Nha khoa mô phỏng - thuốc và vật liệu nha khoa

Tác giả: Trần, Ngọc Thành; Bùi, Thanh Hải; Nguyễn, Thị Châu.

Tạp chí gốc: Nha khoa cơ sởKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 Nh100k.

18. Nha khoa cơ sở Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt Tập 2 Nha khoa hình thái và chức năng

Tác giả: Trần, Ngọc Thành; Bùi, Thanh Hải; Trương, Mạnh Dũng.

Tạp chí gốc: Nha khoa cơ sởKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 Nh100k.

19. Nha khoa cơ sở Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt Tập 3 Chẩn đoán hình ảnh

Tác giả: Trần, Ngọc Thành; Đặng, Triệu Hùng; Nguyễn, Tiến Hải.

Tạp chí gốc: Nha khoa cơ sởKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 Nh100k.

20. Răng hàm mặt Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Tác giả: Nguyễn Toại; Lê, Hồng Liên; Nguyễn, Thúc Quỳnh Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (23). Được ghi mượn (7). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 R116h.