Tìm thấy 71 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Phẫu thuật trong miệng Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt Tập 2

Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hà; Nguyễn Hùng Hiệp; Nguyễn, Lê Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ IKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 NG534H.

2. Giáo trình phẫu thuật chỉnh hình biến dạng xương - hàm mặt Giáo trình đại học - sau đại học

Tác giả: Trần, Văn Trường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (40). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - G.

3. Danh mục phân loại phẫu thuật và thủ thuật Ban hành kèm theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 1904/1998/QĐ-BYT, ngày 10/08/1998)

Tác giả: -- Bộ Y tế

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (12). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.02 D107m.

4. Phẫu thuật nội soi thận qua da

Tác giả: Lê, Sĩ Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.4 L250T.

5. Phẫu thuật miệng Tập 1 Gây tê nhổ răng

Tác giả: Lê, Đức Lánh; Lê, Huỳnh Thiên Ân; Phạm, Thị Hương Loan; Trần, Quang Đôn.

Tạp chí gốc: Phẫu thuật miệngKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : NXB. Giáo dục, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (51). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 Ph125t.

6. Phẫu thuật miệng Tập 1 Gây tê nhổ răng

Tác giả: Lê, Đức Lánh; Lê, Huỳnh Thiên Ân; Phạm, Thị Hương Loan; Trần, Quang Đôn.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : NXB. Giáo dục, 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Răng hàm mặt Tập 1

Tác giả: Nguyễn, Dương Hồng; Vũ Khoái; Mai, Đình Hưng; Nguyễn, Văn Cát.

Tạp chí gốc: Răng hàm mặtKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 R116h.

8. Chấn thương và hẹp niệu đạo các phẫu thuật điều trị

Tác giả: Đỗ, Trường Thành; Nguyễn, Bửu Triều.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.4 Đ450T.

9. Phẫu thuật mạch máu - nguyên tắc và kỹ thuật

Tác giả: Đặng, Hanh Đệ; Đoàn, Quốc Hưng; Nguyễn, Duy Huề.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.5 Ph125t.

10. Bệnh học phẫu thuật thần kinh

Tác giả: Lê, Xuân Trung; Nguyễn, Hữu Công; Phan, Thanh Hải.

Ấn bản: Tái bản lần 1 có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (15). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.8 L250T.

11. Phẫu thuật gan mật

Tác giả: Tôn, Thất Bách; Nguyễn, Duy Huề; Trần, Bình Giang.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.5 Ph125t.

12. Phẫu thuật nội soi điều trị tràn khí màng phổi tự phát Sách chuyên khảo

Tác giả: Phạm, Vinh Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.5 PH104Q.

13. Phẫu thuật điều trị chấn thương sọ mặt

Tác giả: Nguyễn, Tấn Phong.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.5 NG527P.

14. Phẫu thuật nội soi ổ bụng

Tác giả: Trần, Bình Giang; Tôn, Thất Bách.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (15). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.5 TR121G.

15. Các phẫu thuật thông thường tai mũi họng: Phẫu thuật họng, thanh thực quản

Tác giả: Lê, Văn Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (43). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - C.

16. Các phẫu thuật thông thường tai mũi họng: Các phẫu thuật tai

Tác giả: Lê, Văn Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.8 L250L.

17. Các phẫu thuật thông thường tai mũi họng Phần Tai Tập 1

Tác giả: Lê, Văn Lợi.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - C.

18. Các phẫu thuật thông thường tai mũi họng: Tập 3: Mũi - Xoang

Tác giả: Lê, Văn Lợi.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.8 L250L.

19. Bệnh học phẫu thuật thần kinh

Tác giả: Lê, Xuân Trung; Nguyễn, Hữu Công; Phan, Thanh Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.8 L250T.

20. Phẫu thuật tiết niệu trẻ em

Tác giả: Nguyễn, Thanh Liêm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (20). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.6 NG527L.