Tìm thấy 61 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Phẫu thuật trong miệng Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt Tập 2

Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hà; Nguyễn Hùng Hiệp; Nguyễn, Lê Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ IKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 NG534H.

2. Nha khoa trẻ em

Tác giả: Trần, Thuý Nga; Đặng, Thị Nhân Hoà; Phan, Ái Hùng; Phan, Thị Thanh Yên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 Nh100k.

3. Nha khoa trẻ em Sách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt

Tác giả: Trần, Thuý Nga; Phan, Ái Hùng; Phan, Thị Thanh Yên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (41). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - N.

4. Giáo trình thực hành vật liệu nha khoa Dùng cho đối tượng Cao đẳng điều dưỡng Nha

Tác giả: Đào, Phương Dung; Lê, Đức Thuận; Tạ, Thị Phương; Trần, Thị Thái.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Giáo trình nha khoa cơ sở Dùng cho đối tượng điều dưỡng nha trung học

Tác giả: Trần, Thị Kim Oanh; Đào, Phương Dung; Lâm, Hữu Đức; Lê, Đức Thuận.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Giáo trình sử dụng và bảo trì trang thiết bị nha khoa Dùng cho đối tượng Cao đẳng Điều dưỡng Nha khoa

Tác giả: Lê, Đức Thuận; Trần, Thị Kim Oanh.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Giáo trình bệnh lý răng miệng Dùng cho đối tượng Điều dưỡng nha trung học

Tác giả: Trần, Thị Kim Oanh; Hồ, Thị Thành; Lâm, Hữu Đức; Trần, Thị Thái.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Giáo trình thực hành giáo dục nha khoa Dùng cho đối tượng Cao đẳng điều dưỡng Nha khoa

Tác giả: Trần, Thị Kim Oanh; Tạ, Thị Phương.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Giáo trình kỹ thuật dự phòng nha khoa Dùng cho đối tượng Điều dưỡng Nha trung học

Tác giả: Hồ, Thị Thành; Nguyễn, Thị Minh Mạch.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Giáo trình giáo dục nha khoa Dùng cho đối tượng Cao đẳng Điều dưỡng Nha khoa

Tác giả: Trần, Thị Kim Oanh; Bùi, Hoàng Ngân.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

11. Giáo trình điều trị dự phòng nha khoa Dùng cho sinh viên đại học Nha khoa

Tác giả: Đào, Thị Phương Dung; Nguyễn, Thị Chinh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 3 617.6 Đ108D.

12. Nha kha thực hành Tài liệu dùng trong các trường trung học y tế

Tác giả: Hồ, Thị Thành; Nguyễn, Thị Minh Bạch; Nguyễn, Thượng Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 Nh100k.

13. Giáo trình nha khoa phòng ngừa

Tác giả: Đào, Thị Hồng Quân; Nguyễn, Thị Thanh Hà; Trần, Đức Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Y học, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 Đ108Q.

14. Phục hình răng cố định Phần 1

Tác giả: Trần, Thiên Lộc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Y học, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 TR121L.

15. Giáo trình nha khoa công cộng Tập 2

Tác giả: Đào, Thị Hồng Quân; Ngô, Đồng Khanh; Trần, Đức Thành.

Tạp chí gốc: Giáo trình nha khoa công cộngKiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Y học, 1999Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Nha khoa cộng đồng Dùng cho sinh viên răng hàm mặt Tập 1

Tác giả: Ngô, Văn Toàn; Ngô, Đồng Khanh; Trương, Mạnh Dũng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 NH100k.

17. Giáo trình nha khoa công cộng Tập 2

Tác giả: Đào, Thị Hồng Quân; Ngô, Đồng Khanh; Trần, Đức Thành.

Tạp chí gốc: Giáo trình nha khoa công cộngKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Y học, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 Đ108Q.

18. Chỉnh hình răng mặt Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Phương; Hoàng, Việt Hải; Nguyễn, Thị Bích Ngọc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục , 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.643 NG534P.

19. Giải phẫu răng

Tác giả: Hoàng, Tử Hùng.

Ấn bản: Xb. lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 H407H.

20. Nha khoa thực hành Tài liệu dùng trong các trường trung học y tế

Tác giả: Hồ, Thị Thành; Nguyễn, Thị Minh Bạch; Nguyễn, Thượng Hiền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (49). Được ghi mượn (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 Nh100k.