Tìm thấy 110 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Sổ tay lâm sàng Tập 3

Tác giả: Fattorusso, V; Đoàn Ngưỡng; Nguyễn, Thị Trính; Phạm, Gia Khải; Phạm, Văn Gián.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (30). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.03 S450t.

2. Cẩm nang lâm sàng Đông y Gồm - 416 chứng

Tác giả: Hoàng, Văn Vinh; Hy Lãn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.03 H407V.

3. Cẩm nang mất cân bằng dịch, điện giải và toan kiềm Nguyên nhân, triệu chứng, xử lý lâm sàng

Tác giả: Kee, Joyce Lefevel; Lê, Tú Anh; Lê, Văn Phú.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (15). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615.803 J435L.

4. Sổ tay lâm sàng

Tác giả: Fattorusso, V; Phạm, Văn Gián.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.03 S450t.

5. Các kỹ năng đào tạo lâm sàng Tài liệu giảng dạy giải quyết vấn đề

Tác giả: Rick Sullivan; Nghiêm, Xuân Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1996Nhan đề dịch: Clinical training skills.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (30). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616 C101k.

6. Triệu chứng học thần kinh Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Tác giả: Lê, Quang Cường; Đào, Bích Hoà; Lâm, Văn Chế.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (89). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.8 Tr309c.

7. Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng

Tác giả: Nguyễn, Thế Khánh; Phạm, Tử Dương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 13, có bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (16). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 616 - X.

8. Thực hành lâm sàng bệnh đái tháo đường

Tác giả: Thái, Hồng Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.4 TH103Q.

9. Mô phôi răng miệng Phôi học và mô học răng và nha chu, ứng dụng lâm sàng -/- Sách đào tạo bác sỹ răng hàm mặt

Tác giả: Hoàng, Tử Hùng; Huỳnh, Kim Khang; Ngô, Thị Quỳnh Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (16). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - M.

10. 120 bệnh án xương khớp - chẩn đoán lâm sàng và hình ảnh

Tác giả: Nguyễn, Thi Ngọc Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.1 NG527L.

11. Basic Clinical Physiology

Tác giả: J.H.Green; Lê, Thành Uyên; Ngô, Thế Phương; Phạm, Đinh Lựu.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1996Nhan đề dịch: Sinh lý học lâm sàng cơ sở.Trạng thái: Không có ĐKCB

12. Các thang điểm thiết yếu sử dụng trong thực hành lâm sàng

Tác giả: Nguyễn, Đạt Anh; Nguyễn, Lân Việt; Nguyễn, Quốc Anh; Phạm, Quang Vinh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.075 C101t.

13. Miễn dịch học lâm sàng

Tác giả: Đào, Văn Chinh; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Văn Thức.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (18). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.07 Đ108C.

14. Dịch tễ học lâm sàng Tập 1

Tác giả: Dương, Đình Thiện.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (29). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 614.4 D561T.

15. Dịch tễ học lâm sàng Tập 2

Tác giả: Dương, Đình Thiện.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (19). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 614.4 D561T.

16. Phôi thai học Những sự kiện chủ yếu và liên hệ lâm sàng Tập 1

Tác giả: Trịnh Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (121). Được ghi mượn (25). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.6 TR312B.

17. Bệnh học thần kinh (Lâm sàng thần kinh tập 2)

Tác giả: Hồ, Hữu Lương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Nhan đề song song: Lâm sàng thần kinh tập 2.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (46). Được ghi mượn (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.8 H450L.

18. Khám lâm sàng thần kinh

Tác giả: Nguyễn Chương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (14). Được ghi mượn (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.8 NG527C.

19. Sinh lý học lâm sàng cơ sở

Tác giả: GREEN J.H; Lê, Thành Uyên; Phạm, Đinh Lựu.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (20). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 G201J.

20. Động kinh (Lâm sàng thần kinh tập 4)

Tác giả: Hồ, Hữu Lương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Nhan đề song song: Lâm sàng thần kinh tập 4.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.8 H450L.