Tìm thấy 34 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình hoá sinh Dùng cho đối tượng Kỹ thuật viên cao đẳng Xét nghiệm

Tác giả: Lê, Thị Kim Thu; Đinh, Thị Diệu Hằng; Nguyễn, Nghiêm Luật.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (201). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 612 - G.

2. Giáo trình hoá sinh Dùng cho đối tượng Kỹ thuật viên Xét nghiệm đa khoa

Tác giả: Phạm, Thị Minh Thư.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (91). Được ghi mượn (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 PH104T.

3. Kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng trong hoá sinh lâm sàng Những nguyên tắc và phương pháp thực hiện

Tác giả: Lê, Đức Trình; Lương, Tấn Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (6). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 L250T.

4. Kỹ thuật xét nghiệm hoá sinh ứng dụng trong lâm sàng Dùng cho đối tượng kỹ thuật viên cao đẳng Xét nghiệm

Tác giả: Trần, Hoài Nam; Đinh, Thị Diệu Hằng; Vũ, Đình Chính.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (215). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 TR121N.

5. Hoá sinh phân tử của miễn dịch dị ứng

Tác giả: Vũ, Thị Minh Thục; Đái, Duy Ban; Đái, Hằng Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (8). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 V500T.

6. Hoá sinh lâm sàng Tài liệu dùng trong các trường Trung học y tế

Tác giả: Lê, Thị Kim Thu; Lê, Đức Trình; Lương, Tấn Thành.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (125). Được ghi mượn (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 L250T.

7. Hoá sinh bệnh đái tháo đường

Tác giả: Hoàng, Thị Bích Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (8). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.4 H407N.

8. Giáo trình thực hành hoá sinh Dùng cho đối tượng Kỹ thuật viên cao đẳng Xét nghiệm

Tác giả: Lê, Thị Kim Thu; Hoàng, Bích Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (202). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 PH104T.

9. Thực tập hoá sinh

Tác giả: Nguyễn, Nghiêm Luật; Hoàng, Thị Bích Ngọc; Nguyễn, Thị Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (17). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 NG527L.

10. Hoá sinh học Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học

Tác giả: Trần, Thanh Nhãn; Phạm, Thanh Trang; Trần, Thị Tường Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (14). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 612 - H.

11. Hoá sinh học

Tác giả: Nguyễn, Xuân Thắng; Đào, Kim Chi; Phạm, Quang Tùng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (7). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 NG527T.

12. Hoá sinh học Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học

Tác giả: Nguyễn, Xuân Thắng; Nguyễn, Văn Đồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (14). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 NG527T.

13. Hoá sinh học Sách đào tạo dược sĩ đại học Phần 1 Hoá sinh cấu trúc

Tác giả: Trần, Thanh Nhãn; Phạm, Thanh Trang.

Tạp chí gốc: Hoá sinh họcKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 612 - H.

14. Hoá sinh Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Tác giả: Nguyễn, Nghiêm Luật; Hoàng, Thị Bích Ngọc; Nguyễn, Thị Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 NG527L.

15. Hoá sinh

Tác giả: Nguyễn, Hữu Chấn; Nguyễn, Nghiêm Luật; Nguyễn, Thị Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (93). Được ghi mượn (4). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 NG527C.

16. Hoá sinh y học Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học, mã số: ĐK.01.Y.04

Tác giả: Đỗ, Đình Hồ; Lê, Xuân Trường; Phạm, Thị Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (50). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.015 Đ450H.

17. Bảo đảm và kiểm tra chất lượng xét nghiệm hoá sinh lâm sàng : Sách dùng đào tạo cử nhân Kỹ thuật y học (chuyên ngành xét nghiệm)

Tác giả: Đỗ, Đình Hồ; Phạm, Thị Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (55). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 Đ450H.

18. Hoá sinh y học Lưu hành nội bộ

Tác giả: Hoàng Quang; Nguyễn, Đình Độ; Trương, Thị Minh Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612.015 H407Q.

19. Hóa sinh Đào tạo cao đẳng y học

Tác giả: Phạm, Thị Minh Thư; Lê, Thị Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (12). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 PH104T.

20. Một số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng

Tác giả: Phan, Hải Nam.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (7). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 612 PH105N.