Tìm thấy 472 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình triết học Mác-Lênin Dùng trong các trường đại học, cao đẳng

Tác giả: Vũ Tình; Nguyễn, Hữu Vui; Trần, Văn Thuỷ.

Ấn bản: Tái bản lần 2, có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (122). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 335.411 Gi-108t.

2. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

Tác giả: Đỗ, Nguyên Phương; Hà, Học Hội; Nguyễn, Đức Bách.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 335.43 GI-108t.

3. Quản lý điều dưỡng

Tác giả: Hoàng, Điển Phan; Ngô, Toàn Định; Phạm, Đức Mục; Phạm, Văn Thân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (8). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 610.73 H407P.

4. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: B.s.: Nguyễ,n Văn Phùng; Lê Ngọc; Kiều, Xuân Bá; Nguyễn, Quốc Dũng; Vũ, Văn Bân.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (33). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 324.2597 Gi-108t.

5. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Dùng trong các trường đại học, cao đẳng

Tác giả: B.s.: Lê, Mậu Hãn; Trình, Mưu; Vũ, Quang Hiển.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 324.2597 Gi-108t.

6. Kỹ năng thực hành điều dưỡng Sách dùng cho sinh viên đại học điều dưỡng Kỹ năng thực hành điều dưỡng Tập 2

Tác giả: Trần, Thị Thuận; Đỗ, Đình Xuân; Nguyễn, Thị Sương.

Tạp chí gốc: Kỹ năng thực hành điều dưỡngKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (92). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - K.

7. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Dùng trong các trường đại học, cao đẳng

Tác giả: B.s.: Mạch, Quang Thắng; Lê, Mậu Hãn; Vũ, Quang Hiển.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 335.4346 Gi-108t.

8. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Đặng, Xuân Kỳ; Song Thành; Vũ Khiêu.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 335.4346 GI-108t.

9. Điều dưỡng nội khoa Sách đào tạo điều dưỡng đa khoa trung học

Tác giả: Trần, Thúy Hạnh; Lê, Bá Thúc; Lê, Thị Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (178). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616 TR121H.

10. Điều dưỡng nội khoa Sách dùng đào tạo cao đẳng điều dưỡng

Tác giả: Ngô, Huy Hoàng; Phạm, Thị Chỉ; Trần, Thị Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (93). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 616 - Đ.

11. Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng Tập 1: Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Tác giả: Đỗ, Đình Xuân; Nguyễn, Thị Sương; Trần, Thị Thuận.

Tạp chí gốc: Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (12). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - H.

12. Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng Tập 2: Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Tác giả: Đỗ, Đình Xuân; Nguyễn, Thị Sương; Trần, Thị Thuận.

Tạp chí gốc: Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - Đ.

13. Hỏi đáp về triết học Mác - Lênin

Tác giả: Lê, Hữu Nghĩa; Nguyễn, Tĩnh Gia; Trần, Phúc Thăng.

Ấn bản: Tái bản có bổ sung, sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (92). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 335.401 H428đ.

14. Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội Phần thần kinh - tâm thần

Tác giả: Trương, Tuấn Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (84). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616 TR561A.

15. Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại Phần Tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt: Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng

Tác giả: Phạm, Thị Kim Dung; Bùi, Thị Tuyết Anh; Cù, Thị Định.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (80). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617 Đ309d.

16. Điều dưỡng sản phụ khoa Tài liệu giảng dạy thí điểm điều dưỡng trung học

Tác giả: Trần, Hán Chúc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (130). Được ghi mượn (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 TR121C.

17. Xác suất thống kê Dùng cho sinh viên ngành điều dưỡng và kỹ thuật y học

Tác giả: Trương, Thị Thu Hương Chủ biên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: ĐHKTYTHD , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 3 519 TR561H.

18. Mở đầu về lí thuyết xác suất và các ứng dụng Giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng

Tác giả: Đặng, Hùng Thắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 519.2 Đ116T.

19. Hoá phân tích Dùng cho đào tạo cao đẳng xét nghiệm

Tác giả: Nguyễn, Thị Tâm; Phạm, Thị Minh Thư.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (15). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 543 NG527T.

20. Điều dưỡng cơ bản tập I Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản tập I

Tác giả: Đỗ, Đình Xuân; Nguyễn, Mạnh Dũng; Tạ, Khánh Huệ.

Tạp chí gốc: Điều dưỡng cơ bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (152). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - Đ.