Tìm thấy 215 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Chữa bệnh đái đường bằng Đông y - Châm cứu

Tác giả: Hoàng, Văn Vinh (Hy Lãn).

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Xem lưỡi để chẩn đoán bệnh chứng

Tác giả: Thái, Ngọc Thanh; Thái, Hoàng Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615.8 TH103T.

3. Chữa bệnh đái đường bằng đông y châm cứu

Tác giả: Hoàng, Văn Vinh (Hy Lãn).

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (22). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615.8 H600V.

4. Chẩn đoán học y học cổ truyền

Tác giả: Trần Thúy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (19). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615.8 TR121T.

5. Tinh hoa Hoàng Hán Y học

Tác giả: Thang, Bản Cầu Chân; Cao Cương; Dương, Đức Hợp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615.8 TH106C.

6. Bệnh học ngoại - phụ y học cổ truyền Sách đào tạo Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Tác giả: Phạm, Văn Trịnh; Lê, Thị Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615.8 PH104T.

7. Chẩn đoán học y học cổ truyền

Tác giả: Trần Thúy; Vũ Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Nội Kinh

Tác giả: Nguyễn, Thế Vũ; Tô, Đình Quỳ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615.8 V400V.

9. Sổ tay lâm sàng Tập 3

Tác giả: Fattorusso, V; Đoàn Ngưỡng; Nguyễn, Thị Trính; Phạm, Gia Khải; Phạm, Văn Gián.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (30). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.03 S450t.

10. Lý luận y học cổ truyền Dùng cho đào tạo Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Tác giả: Nguyễn, Nhược Kim; Nguyễn, Văn Toại; Phạm, Văn Trịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 615 - L.

11. Sổ tay chẩn đoán và điều trị Tập 3

Tác giả: Berkow, Robert; Pletcher, Andrew J; Phương Ngọc.

Tạp chí gốc: Sổ tay chẩn đoán và điều trịKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.0703 B206R.

12. Sổ tay chẩn đoán và điều trị Tập 4

Tác giả: Berkow, Robert; Pletcher, Andrew J; Phương Ngọc.

Tạp chí gốc: Sổ tay chẩn đoán và điều trịKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.0703 B206R.

13. Sổ tay chẩn đoán và điều trị Tập 5

Tác giả: Berkow, Robert; Pletcher, Andrew J; Phương Ngọc.

Tạp chí gốc: Sổ tay chẩn đoán và điều trịKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.0703 B206R.

14. 80 câu hỏi về phòng và chữa bệnh sâu răng

Tác giả: Nguyễn Mùi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 NG527M.

15. Các bệnh răng miệng thường gặp cách phát hiện và điều trị

Tác giả: Lê Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (8). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 L250T.

16. Giáo trình bệnh lý miệng - hàm mặt Giáo trình đại học - sau đại học

Tác giả: Trần, Văn Trường.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (20). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - G.

17. Bài giảng răng hàm mặt Đào tạo bác sĩ giai đoạn 2

Tác giả: Mai, Đình Hưng; Đỗ, Quang Trung; Phạm, Thị Tuyết Nga; Trần, Ngọc Thành.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Giáo trình chẩn đoán hình ảnh thông dụng trong răng hàm mặt Giáo trình đại học - sau đại học

Tác giả: Trần, Văn Trường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (7). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 TR121T.

19. Cẩm nang về bệnh hen suyễn

Tác giả: Polk, Irwin J; Lê Thân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (20). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.203 P435J.

20. Sổ tay thầy thuốc thực hành Tập 2

Tác giả: Đặng, Kim Châu; Nguyễn Cận; Đặng, Hanh Đệ.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 5 có bổ sung các chuyên khoaTạp chí gốc: Sổ tay thầy thuốc thực hànhKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615.03 S450t.