Tìm thấy 84 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Điều dưỡng nội Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng Tập 1

Tác giả: Lê, Văn An; Dương, Thị Ngọc Lan; Hoàng, Văn Ngoạn; Nguyễn, Thị Kim Hoa.

Tạp chí gốc: Điều dưỡng nộiKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616 Đ309d.

2. Điều dưỡng nội Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng Tập 2

Tác giả: Lê, Văn An; Dương, Thị Ngọc Lan; Hoàng, Văn Ngoạn; Nguyễn, Thị Kim Hoa.

Tạp chí gốc: Điều dưỡng nộiKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616 Đ309d.

3. Bài giảng y học cổ truyền Tập 1: Bài giảng y học cổ truyền

Tác giả: Trần Thúy; Hoàng, Bảo Châu; Phạm, Duy Nhạc.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 3 có sửa chữa và bổ sungTạp chí gốc: Bài giảng Y học cổ truyềnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (6). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615.8 TR121T.

4. Bài giảng y học cổ truyền Tập 2: Bài giảng y học cổ truyền

Tác giả: Trần Thúy; Hoàng, Bảo Châu; Phạm, Duy Nhạc.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 3 có sửa chữa và bổ sungTạp chí gốc: Bài giảng Y học cổ truyềnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (12). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615.8 TR121T.

5. Bài giảng phục hồi chức năng Dùng cho giảng viên các trường Trung học y tế

Tác giả: Nguyễn, Xuân Nghiên. -- Bộ Y tế Tập thể giáo viên các trường Trung học Kỹ thuật Y tế trung ương I, II, III

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chương trình PHCN Bộ Y tế, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 615.8 NG527N.

6. Bài giảng răng hàm mặt Đào tạo bác sĩ giai đoạn 2

Tác giả: Mai, Đình Hưng; Đỗ, Quang Trung; Phạm, Thị Tuyết Nga; Trần, Ngọc Thành.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Bài giảng sản phụ khoa Tập 1

Tác giả: Dương, Thị Cương; Nguyễn, Đức Hinh; Trần, Hán Chúc.

Tạp chí gốc: Bài giảng sản phụ khoaKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (94). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 B103g.

8. Bài giảng sản phụ khoa Tập 2

Tác giả: Nguyễn, Đức Vy; Nguyễn, Khắc Liêu; Trần, Thị Phương Mai.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtTạp chí gốc: Bài giảng sản phụ khoaKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (191). Được ghi mượn (4). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 618 - B.

9. Bài giảng sản phụ khoa Dùng cho đào tạo sau đại học Tập 1

Tác giả: Nguyễn, Đức Vy; Nguyễn, Đức Hinh; Vương, Tiến Hoà.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungTạp chí gốc: Bài giảng sản - phụ khoaKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 B103g.

10. Bài giảng mô học - phôi thai học

Tác giả: Phạm, Phan Địch; Đỗ Kính; Trịnh Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 611 PH104Đ.

11. Bài giảng sản phụ khoa tập 1

Tác giả: Dương, Thị Cương; Nguyễn, Đức Hinh; Trần, Hán Chúc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 D561C.

12. Bài giảng sản phụ khoa Tập 2

Tác giả: Nguyễn, Đức Vy; Nguyễn, Khắc Liêu; Trần, Thị Phương Mai.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (20). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 618 - B.

13. Thủ thuật sản phụ khoa Tài liệu dành cho nữ hộ sinh trung học, sinh viên y khoa và Bác sĩ đa khoa

Tác giả: Dương, Thị Cương; Nguyễn, Đức Hinh; Trần, Hán Chúc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 11 có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (4). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 D561C.

14. Thủ thuật sản phụ khoa Tài liệu dành cho nữ hộ sinh trung học, sinh viên y khoa và Bác sĩ đa khoa

Tác giả: Dương, Thị Cương; Nguyễn, Đức Hinh; Trần, Hán Chúc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (9). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 D561C.

15. Thủ thuật sản phụ khoa Tài liệu dành cho nữ hộ sinh trung học, sinh viên y khoa và Bác sĩ đa khoa

Tác giả: Dương, Thị Cương; Nguyễn, Đức Hinh; Trần, Hán Chúc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 618 - T.

16. Thủ thuật sản phụ khoa Tài liệu dành cho nữ hộ sinh trung học, sinh viên y khoa và Bác sĩ đa khoa

Tác giả: Dương, Thị Cương; Nguyễn, Đức Hinh; Trần, Hán Chúc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 12Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 D561C.

17. Thủ thuật sản phụ khoa Tài liệu dành cho nữ hộ sinh trung học, sinh viên y khoa và Bác sĩ đa khoa

Tác giả: Dương, Thị Cương; Nguyễn, Đức Hinh; Trần, Hán Chúc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 618 - T.

18. Bài giảng giải phẫu học

Tác giả: TS.: Nguyễn, Văn Huy; Hoàng, Văn Cúc; Lê, Hữu Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (80). Được ghi mượn (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 611.007 B103g.

19. Tim mạch học bài giảng hệ nội khoa

Tác giả: Nguyễn, Huy Dung; Vũ Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616.1 NG527D.

20. Bài giảng sản phụ khoa tập 1

Tác giả: Dương, Thị Cương; Nguyễn, Đức Hinh; Trần, Hán Chúc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 D561C.