Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Nhãn Khoa Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Tác giả: Hoàng, Thị Phúc [Chủ biên]; Nguyễn, Ngọc Trung [Biên soạn]; Phạm, Thị Khánh Vân [Biên soạn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2016Ấn bản: Tái bản lần thứ 4.Mô tả vật lý: 191tr. Hình vẽ 27cm.Chủ đề: Giáo trình | Mắt | Nhãn khoa | Y họcTóm tắt: Đại cương về giải phẫu & sinh lí mắt, thị lực & phương pháp khám thị lực, nhãn áp, thị trường, nguyên nhân mờ mắt & đỏ mắt, viêm kết mạc, bệnh mắt hột, viêm loét giác mạc
Giá sách ảo chứa tài liệu: Sách mới
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
TL Phòng đọc TL Phòng đọc Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mở 2
617.7 H407P Sẵn sàng 049062
TL Phòng đọc TL Phòng đọc Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mở 2
617.7 H407P Sẵn sàng 049063
TL Phòng đọc TL Phòng đọc Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mở 2
617.7 H407P Sẵn sàng 049064
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Được ghi mượn tới bạn đọc Bùi Thị An (3111117001) 01/12/2020 049065
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Được ghi mượn tới bạn đọc Bùi Thị Thịnh (3111117085) 04/12/2020 049066
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Sẵn sàng 049067
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Sẵn sàng 049068
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Được ghi mượn tới bạn đọc Nguyễn Thu Hằng (3111117027) 09/12/2020 049069
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Được ghi mượn tới bạn đọc Phan Thị Phương (3111117076) 11/12/2020 049070
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Được ghi mượn tới bạn đọc Nguyễn Thị Hồng Nhung (3111117067) 06/10/2020 049071
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Sẵn sàng 049072
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Sẵn sàng 049073
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Được ghi mượn tới bạn đọc Nguyễn Văn Đạt (3111117013) 02/12/2020 049074
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Sẵn sàng 049075
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Được ghi mượn tới bạn đọc Vũ Thị Thanh Huyền (3111117038) 14/10/2020 049076
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Được ghi mượn tới bạn đọc Dương Thị Phương (3111117072) 05/10/2020 049077
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Được ghi mượn tới bạn đọc Phùng Tiến Hải (3111117020) 05/01/2021 049078
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Sẵn sàng 049079
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Được ghi mượn tới bạn đọc Lê Thị Nguyệt (3111117062) 05/10/2020 049080
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
617 - N Sẵn sàng 049081
Tổng số đặt mượn: 0

ĐTTS ghi: Bộ Y tế

Đại cương về giải phẫu & sinh lí mắt, thị lực & phương pháp khám thị lực, nhãn áp, thị trường, nguyên nhân mờ mắt & đỏ mắt, viêm kết mạc, bệnh mắt hột, viêm loét giác mạc

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

QRcode