Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Sinh lý bệnh học

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Lanh [Chủ biên]; Trần, Thị Chính; Phan, Thị Thu Anh; Văn, Đình Hoa.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội Y học 2016Ấn bản: In lần thứ 4.Mô tả vật lý: 470tr. 27cm. Minh họa.Chủ đề: Giáo trình | Sinh lý bệnhTóm tắt: Một số nét đại cương về bệnh nguyên học, bệnh sinh học. Các rối loạn chuyển hoá Glucid, Protid, Lipid, nước và điện giải. Sinh lý bệnh trạng thái đói, bệnh hoạt động tế bào, bệnh quá trình lão hoá, bệnh vi tuần hoàn, bệnh chức năng hô hấp...
Giá sách ảo chứa tài liệu: Sách mới
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
TL Phòng đọc TL Phòng đọc Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mở 2
616.07 NG527L Sẵn sàng 048939
TL Phòng đọc TL Phòng đọc Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mở 2
616.07 NG527L Sẵn sàng 048940
TL Phòng đọc TL Phòng đọc Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mở 2
616.07 NG527L Sẵn sàng 048941
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Tô Hoài Anh (3111119006) 14/10/2020 048942
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Trần Thị Yến (3111119080) 11/12/2020 048943
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Phong Thị Huyền (3111119038) 05/10/2020 048944
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Lý Trung Tuyến (3111119078) 16/12/2020 048945
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Nguyễn Minh Quang (3111119060) 22/12/2020 048946
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Đỗ Phúc Kiên (3111119043) 22/10/2020 048947
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Nguyễn Vân Anh (3111119005) 16/12/2020 048948
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Sẵn sàng 048949
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Bùi Huy Sáng (3111119064) 19/11/2020 048950
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Lê Thị Kiều Diễm (3111119010) 09/02/2021 048951
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Nguyễn Thế Minh Quang (3111119061) 05/02/2021 048952
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Phạm Trọng Bình (3111120015) 11/12/2020 048953
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Phạm Khánh Linh (3111120054) 29/01/2021 048954
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Phạm Anh Tiến (3111119075) 05/02/2021 048955
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Phạm Quốc Võ (3111118067) 29/12/2020 048956
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Được ghi mượn tới bạn đọc Trương Thị Ngọc Ánh (3111119007) 05/10/2020 048957
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
616 - S Sẵn sàng 048958
Tổng số đặt mượn: 0

Trường đại học y Hà Nội

Một số nét đại cương về bệnh nguyên học, bệnh sinh học. Các rối loạn chuyển hoá Glucid, Protid, Lipid, nước và điện giải. Sinh lý bệnh trạng thái đói, bệnh hoạt động tế bào, bệnh quá trình lão hoá, bệnh vi tuần hoàn, bệnh chức năng hô hấp...

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

QRcode