Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Phân tích dữ liệu với R

Tác giả: Nguyễn, Văn Tuấn.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: TP. HCM : NXB Tổng hợp , 2017Mô tả vật lý: 518 tr. , 25cm. : Hình vẽ.Chủ đề: Phương pháp thống kê Phần mềm R | Xử lý dữ liệuAbstract: Giới thiệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm phân tích thống kê và đồ thị R. Các phương pháp phân tích và mô hình thống kê phổ biến bao gồm: Hồi qui tuyến tính, hồi qui logistic, phân tích tổng hợp, mô hình phân tích sống còn, phương pháp phân tích chuỗi dữ liệu theo thời gian, phương pháp Bayes, phương pháp Bootstrap...
Giá sách ảo chứa tài liệu: Sách mới
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
TL Phòng đọc TL Phòng đọc Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mở 1
005.55 NG534T Sẵn sàng 048153
TL Phòng đọc TL Phòng đọc Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mở 1
005.55 NG534T Sẵn sàng 048154
TL Phòng đọc TL Phòng đọc Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mở 1
005.55 NG534T Sẵn sàng 048155
TL Phòng đọc TL Phòng đọc Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mở 1
005.55 NG534T Sẵn sàng 048156
TL Phòng đọc TL Phòng đọc Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mở 1
005.55 NG534T Sẵn sàng 048157
Tổng số đặt mượn: 0

Giới thiệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm phân tích thống kê và đồ thị R. Các phương pháp phân tích và mô hình thống kê phổ biến bao gồm: Hồi qui tuyến tính, hồi qui logistic, phân tích tổng hợp, mô hình phân tích sống còn, phương pháp phân tích chuỗi dữ liệu theo thời gian, phương pháp Bayes, phương pháp Bootstrap...

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

QRcode