Liên hệ

[Đăng ngày: 08/05/2012]

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

 

Địa chỉ: Số 1, Đường Vũ Hữu, TP.Hải Dương, Việt Nam

Website: http://www.hmtu.edu.vn

Email: hmtu@vnn.vn

Điện thoại: 84-320-3891799

Sự kiện

Sách mới