Chấn thương học vùng gối (Biểu ghi số 3167)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00817nam a2200217 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 00001859
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190823082717.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130516s2003####vm |||||||||||||||||vie||
020 ## - Số sách chuẩn Quốc tế ISBN
Thông tin về điều kiện thu thập tài liệu và/hoặc giá cả 400.000đ.
040 ## - Cơ quan biểu ghi biên mục gốc
Cơ quan biên mục gốc HMTU
Ngôn ngữ biên mục vie
Cơ quan sửa đổi HMTU
Quy tắc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
082 1# - Chỉ số phân loại thập phân Dewey
Số lần xuất bản của DDC DDC14
Chỉ số DDC 617.582
Chỉ số Cutter L200P
100 1# - Tiêu đề chính - Tên cá nhân
Họ và tên cá nhân Lê, Phúc
245 1# - Nhan đề và thông tin trách nhiệm
Nhan đề Chấn thương học vùng gối
Thông tin trách nhiệm Lê Phúc
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản TP. HCM
Nhà xuất bản : Y học
Năm xuất bản , 2016
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn 481 tr.
Minh họa, phụ bản : Hình vẽ
Kích thước, khổ cỡ ; 29cm.
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Nội dung bài tóm tắt/chú giải Trình bày một số kiến thức lý thuyết căn bản kèm theo các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn của tác giả về tổn thương bệnh lý cũng như phương cách điều trị các chấn thương vùng gối
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Đầu gối
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Chấn thương học
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
ĐKCB
Kho Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Thư viện quản lý Cập nhật lần cuối Tài liệu hỏng Ngày ghi mượn cuối Đăng ký cá biệt Dừng lưu thông Tài liệu nội bộ Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Tài liệu mất
Thư viện mở 2TL Phòng đọc2019-08-23 2019-08-23 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2019-08-23Sẵn sàng 048999Sẵn sàngSẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương617.582 L200PSẵn sàng
Thư viện mở 2TL Phòng đọc2019-08-23 2019-08-23 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2019-08-23Sẵn sàng 049000Sẵn sàngSẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương617.582 L200PSẵn sàng
Thư viện mở 2TL Phòng đọc2019-08-23 2019-08-23 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2019-08-23Sẵn sàng 049001Sẵn sàngSẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương617.582 L200PSẵn sàng
Thư viện mượn vềTL Phòng mượn2019-08-2332019-08-23 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2020-11-13Sẵn sàng2020-03-17049002Sẵn sàngSẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương617 - CSẵn sàng
Thư viện mượn vềTL Phòng mượn2019-08-23 2019-08-23 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2019-08-23Sẵn sàng 049003Sẵn sàngSẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương617 - CSẵn sàng
Thư viện mượn vềTL Phòng mượn2019-08-23 2019-08-23 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2019-08-23Sẵn sàng 049004Sẵn sàngSẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương617 - CSẵn sàng
Thư viện mượn vềTL Phòng mượn2019-08-23 2019-08-23 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2019-08-23Sẵn sàng 049005Sẵn sàngSẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương617 - CSẵn sàng
Thư viện mượn vềTL Phòng mượn2019-08-2312019-08-23 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2020-09-22Sẵn sàng2020-06-23049006Sẵn sàngSẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương617 - CSẵn sàng
Thư viện mượn vềTL Phòng mượn2019-08-2322019-08-23 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2020-10-23Sẵn sàng2020-06-12049007Sẵn sàngSẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương617 - CSẵn sàng
Thư viện mượn vềTL Phòng mượn2019-08-2322019-08-23 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2020-10-07Sẵn sàng2020-05-22049008Sẵn sàngSẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương617 - CSẵn sàng