Sức khỏe môi trường các nguyên lý cơ bản (Biểu ghi số 3083)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01062nam a2200253 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 599
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180706163612.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120927s2008####vm |||||||||||||||||vie||
020 ## - Số sách chuẩn Quốc tế ISBN
Thông tin về điều kiện thu thập tài liệu và/hoặc giá cả 79.000đ.
040 ## - Cơ quan biểu ghi biên mục gốc
Cơ quan biên mục gốc HMTU
Ngôn ngữ biên mục vie
Cơ quan chuyển tải biên mục HMTU
Quy tắc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
082 1# - Chỉ số phân loại thập phân Dewey
Số lần xuất bản của DDC DDC14
Chỉ số DDC 613
Chỉ số Cutter S506k
100 1# - Tiêu đề chính - Tên cá nhân
Họ và tên cá nhân Krickeberg, Klaus
245 1# - Nhan đề và thông tin trách nhiệm
Nhan đề Sức khỏe môi trường các nguyên lý cơ bản
Thông tin trách nhiệm Klaus Krickeberg; Phan Vũ Diễm Hằng, Nguyễn Văn Sơn
Phần còn lại của nhan đề Sách song ngữ việt anh
246 ## - Dạng khác của nhan đề
Nhan đề song song Environmental Health: Basic Principles
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản , 2017
Nhà xuất bản : Y học
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn 251 tr.
Kích thước, khổ cỡ , 27cm.
Minh họa, phụ bản : Hình vẽ
520 3# - Tóm tắt/Chú giải
Nội dung bài tóm tắt/chú giải Những khái niệm cơ bản về vệ sinh và sức khỏe môi trường đối với bệnh nhiễm khuẩn, đối với bệnh không nhiễm khuẩn. Các cộng cụ tiên tiến để nghiên cứu về sức khỏe môi trường
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) môi trường
-- Sức khỏe
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Các nguyên lý cơ bản
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Phan,Vũ Diễm Hằng
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Nguyễn, Văn Sơn
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
ĐKCB
Số lần ghi mượn Kho Tài liệu nội bộ Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Tài liệu hỏng Thư viện lưu trữ Kiểu tài liệu Tài liệu mất Cập nhật lần cuối Thư viện quản lý Ngày ghi mượn cuối Ngày bổ sung Dừng lưu thông Ký hiệu phân loại Ngày áp dụng giá thay thế
 Thư viện mở 1Sẵn sàng 048228Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngTL Phòng đọcSẵn sàng2018-07-06Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-07-06Sẵn sàng613 S506k2018-07-06
 Thư viện mở 1Sẵn sàng 048229Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngTL Phòng đọcSẵn sàng2018-07-06Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-07-06Sẵn sàng613 S506k2018-07-06
 Thư viện mở 1Sẵn sàng 048230Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngTL Phòng đọcSẵn sàng2018-07-06Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-07-06Sẵn sàng613 S506k2018-07-06
 Thư viện mượn vềSẵn sàng 048231Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngTL Phòng mượnSẵn sàng2018-07-06Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-07-06Sẵn sàng613 - S2018-07-06
 Thư viện mượn vềSẵn sàng 048232Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngTL Phòng mượnSẵn sàng2018-07-06Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-07-06Sẵn sàng613 - S2018-07-06
 Thư viện mượn vềSẵn sàng 048233Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngTL Phòng mượnSẵn sàng2018-07-06Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-07-06Sẵn sàng613 - S2018-07-06
 Thư viện mượn vềSẵn sàng 048234Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngTL Phòng mượnSẵn sàng2018-07-06Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-07-06Sẵn sàng613 - S2018-07-06
 Thư viện mượn vềSẵn sàng 048235Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngTL Phòng mượnSẵn sàng2018-07-06Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-07-06Sẵn sàng613 - S2018-07-06
 Thư viện mượn vềSẵn sàng 048236Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngTL Phòng mượnSẵn sàng2018-07-06Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-07-06Sẵn sàng613 - S2018-07-06
1Thư viện mượn vềSẵn sàng 048237Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngTL Phòng mượnSẵn sàng2021-01-19Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2020-12-222018-07-06Sẵn sàng613 - S2018-07-06