Hoá sinh lâm sàng (Biểu ghi số 3065)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01112nam a2200277 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 00001955
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180702140135.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130517s2002####vm |||||||||||||||||vie||
020 ## - Số sách chuẩn Quốc tế ISBN
Thông tin về điều kiện thu thập tài liệu và/hoặc giá cả 91000 đ.
040 ## - Cơ quan biểu ghi biên mục gốc
Cơ quan biên mục gốc HMTU
Ngôn ngữ biên mục vie
Cơ quan chuyển tải biên mục HMTU
Quy tắc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
082 ## - Chỉ số phân loại thập phân Dewey
Số lần xuất bản của DDC DDC14
Chỉ số DDC 612.015
Chỉ số Cutter T100V
100 1# - Tiêu đề chính - Tên cá nhân
Họ và tên cá nhân Tạ, Thành Văn
245 1# - Nhan đề và thông tin trách nhiệm
Nhan đề Hoá sinh lâm sàng
Phần còn lại của nhan đề Sách đào tạo đại học y
Thông tin trách nhiệm Tạ Thành Văn, Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị Ngọc Dung
250 ## - Lần xuất bản
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản : Y học
Năm xuất bản , 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn 283 tr.
Minh họa, phụ bản : bảng, hình vẽ
Kích thước, khổ cỡ ; 27cm
500 ## - Phụ chú chung
Nội dung phụ chú chung Trường Đại học Y Hà Nội
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Nội dung bài tóm tắt/chú giải Tìm hiểu các chất xúc tác sinh vật học, cấu tạo-chuyển hoá các chất. Sinh hoá cơ quan và các dịch, một số bệnh học liên quan. Hướng dẫn các cách lấy nước tiểu, máu và các dịch khác
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Giáo trình
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Hoá sinh
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Lâm sàng
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Nguyễn, Thị Hà
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Đặng, Thị Ngọc Dung
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
ĐKCB
Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Tài liệu nội bộ Dừng lưu thông Kho Tài liệu hỏng Ngày bổ sung Tài liệu mất Ngày ghi mượn cuối Số lần ghi mượn Thư viện quản lý Được ghi mượn Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Thư viện lưu trữ
TL Phòng đọc612.015 T100VSẵn sàngSẵn sàngThư viện mở 1Sẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng  Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0479882018-07-022018-07-02 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng đọc612.015 T100VSẵn sàngSẵn sàngThư viện mở 1Sẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng  Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0479892018-07-022018-07-02 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng đọc612.015 T100VSẵn sàngSẵn sàngThư viện mở 1Sẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng  Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0479902018-07-022018-07-02 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng đọc612.015 T100VSẵn sàngSẵn sàngThư viện mở 1Sẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng  Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0479912018-07-022018-07-02 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng đọc612.015 T100VSẵn sàngSẵn sàngThư viện mở 1Sẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng  Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0479922018-07-022018-07-02 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng  Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0479932018-07-022018-07-02 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2020-04-211Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2020-05-120479942018-07-022020-04-21 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng  Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0479952018-07-022018-07-02 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2019-05-284Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0479962018-07-022019-09-17 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2020-04-213Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2020-05-120479972018-07-022020-04-21 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2020-05-252Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2020-06-150479982018-07-022020-05-25 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng  Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0479992018-07-022018-07-02 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng  Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0480002018-07-022018-07-02 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng  Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0480012018-07-022018-07-02 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng  Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0480022018-07-022018-07-02 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2019-05-291Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0480032018-07-022019-10-25 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2019-05-292Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0480042018-07-022019-07-30 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2019-05-282Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0480052018-07-022019-10-29 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2019-02-192Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0480062018-07-022019-10-22 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng  Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0480072018-07-022018-07-02 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2019-04-052Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0480082018-07-022019-10-22 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2020-04-213Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2020-05-120480092018-07-022020-04-21 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2019-02-221Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0480102018-07-022019-09-24 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2020-05-272Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2020-06-170480112018-07-022020-05-27 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2020-04-212Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2020-05-120480122018-07-022020-04-21 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2020-03-134Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2020-04-030480132018-07-022020-03-13 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2020-05-063Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2020-05-270480142018-07-022020-05-06 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2019-05-283Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0480152018-07-022019-10-23 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2019-05-292Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0480162018-07-022019-10-25 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng mượn612 - HSẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn vềSẵn sàng2018-07-02Sẵn sàng2019-02-261Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 0480172018-07-022019-07-03 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương