Bài giảng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Biểu ghi số 3049)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01021nam a2200277 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 00002137
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180618145052.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130529s1998####vm |||||||||||||||||vie||
020 ## - Số sách chuẩn Quốc tế ISBN
Thông tin về điều kiện thu thập tài liệu và/hoặc giá cả 88000 đ.
040 ## - Cơ quan biểu ghi biên mục gốc
Cơ quan biên mục gốc HMTU
Ngôn ngữ biên mục vie
Cơ quan chuyển tải biên mục HMTU
Quy tắc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
082 0# - Chỉ số phân loại thập phân Dewey
Số lần xuất bản của DDC DDC23
Chỉ số DDC 617.95
Chỉ số Cutter NG534H
100 1# - Tiêu đề chính - Tên cá nhân
Họ và tên cá nhân Nguyễn, Bắc Hùng
245 1# - Nhan đề và thông tin trách nhiệm
Nhan đề Bài giảng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Bắc Hùng, Trần Thiết Sơn, Đỗ Duy Tính
250 ## - Lần xuất bản
Lần xuất bản In lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản : Y học
Năm xuất bản , 2017
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn 291 tr.
Kích thước, khổ cỡ , 24cm.
520 3# - Tóm tắt/Chú giải
Nội dung bài tóm tắt/chú giải Đại cương phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, bệnh lý của da, tạo hình vùng đầu mặt cổ, tạo hình vùng thân và chi thể, vi phẫu thuật,..
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Phẫu thuật tạo hình
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Phẫu thuật thẩm mỹ
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Bài giảng
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Trần, Thiết Sơn
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Đỗ, Duy Tính
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Nguyễn, Roãn Tuất
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
ĐKCB
Nguồn phân loại Thư viện quản lý Ngày ghi mượn cuối Tài liệu hỏng Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Dừng lưu thông Tài liệu mất Kho Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Tài liệu nội bộ Thư viện lưu trữ
 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Sẵn sàngTL Phòng đọc2018-06-18047798Sẵn sàngSẵn sàngThư viện mở 2 617.95 NG534H2018-06-182018-06-18Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Sẵn sàngTL Phòng đọc2018-06-18047799Sẵn sàngSẵn sàngThư viện mở 2 617.95 NG534H2018-06-182018-06-18Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Sẵn sàngTL Phòng đọc2018-06-18047800Sẵn sàngSẵn sàngThư viện mở 2 617.95 NG534H2018-06-182018-06-18Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Sẵn sàngTL Phòng mượn2018-06-18047801Sẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn về 617 - B2018-06-182018-06-18Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Sẵn sàngTL Phòng mượn2018-06-18047802Sẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn về 617 - B2018-06-182018-06-18Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Sẵn sàngTL Phòng mượn2018-06-18047803Sẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn về 617 - B2018-06-182018-06-18Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Sẵn sàngTL Phòng mượn2018-06-18047804Sẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn về 617 - B2018-06-182018-06-18Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Sẵn sàngTL Phòng mượn2018-06-18047805Sẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn về 617 - B2018-06-182018-06-18Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Sẵn sàngTL Phòng mượn2018-06-18047806Sẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn về 617 - B2018-06-182018-06-18Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2019-03-20Sẵn sàngTL Phòng mượn2019-10-30047807Sẵn sàngSẵn sàngThư viện mượn về1617 - B2018-06-182018-06-18Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương