Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt (Biểu ghi số 3031)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01222nam a2200289 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 533
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180327080245.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120919s2010####vm |||||||||||||||||vie||
020 ## - Số sách chuẩn Quốc tế ISBN
Thông tin về điều kiện thu thập tài liệu và/hoặc giá cả 134000đ.
040 ## - Cơ quan biểu ghi biên mục gốc
Cơ quan biên mục gốc HMTU
Ngôn ngữ biên mục vie
Cơ quan chuyển tải biên mục HMTU
Quy tắc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
082 1# - Chỉ số phân loại thập phân Dewey
Số lần xuất bản của DDC DDC14
Chỉ số DDC 617.522
Chỉ số Cutter L200S
100 1# - Tiêu đề chính - Tên cá nhân
Họ và tên cá nhân Lê, Văn Sơn
Thuật ngữ xác định vai trò Chủ biên
245 1# - Nhan đề và thông tin trách nhiệm
Nhan đề Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt
Phần còn lại của nhan đề Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt
Thông tin trách nhiệm Lê Văn Sơn (ch.b.), Trương Mạnh Dũng, Nguyễn Viết Đa Đô...
Số tập Tập 2
250 ## - Lần xuất bản
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Giáo dục,
Năm xuất bản 2016
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn 291 tr.
Kích thước, khổ cỡ ; 27cm.
Minh họa, phụ bản : Minh họa
500 ## - Phụ chú chung
Nội dung phụ chú chung Trường đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Nội dung bài tóm tắt/chú giải Giới thiệu các kiến thức cơ bản về giải phẫu mô tả vùng hàm mặt, chấn thương, dị tật bẩm sinh và tạo hình vùng hàm mặt, bệnh lý tuyến nước bọt và u lành tính vùng hàm mặt
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Bệnh lý
-- Hàm miệng
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Răng hàm mặt
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Phẫu thuật
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Trương, Mạnh Dũng
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Nguyễn, Viết Đa Đô
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Đặng, Triệu Hùng
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
ĐKCB
Thư viện lưu trữ Nguồn phân loại Kho Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Dừng lưu thông Ký hiệu phân loại Thư viện quản lý Tài liệu hỏng Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Ghi chú tập/phần Tài liệu nội bộ Tài liệu mất Đăng ký cá biệt
Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Thư viện mở 2TL Phòng đọc2018-03-27Sẵn sàng617.522 L200SThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngSẵn sàng2018-03-272018-03-27T.2Sẵn sàngSẵn sàng047338
Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Thư viện mở 2TL Phòng đọc2018-03-27Sẵn sàng617.522 L200SThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngSẵn sàng2018-03-272018-03-27T.2Sẵn sàngSẵn sàng047339
Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Thư viện mở 2TL Phòng đọc2018-03-27Sẵn sàng617.522 L200SThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngSẵn sàng2018-03-272018-03-27T.2Sẵn sàngSẵn sàng047340
Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Thư viện mở 2TL Phòng đọc2018-03-27Sẵn sàng617.522 L200SThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngSẵn sàng2018-03-272018-03-27T.2Sẵn sàngSẵn sàng047341
Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Thư viện mở 2TL Phòng đọc2018-03-27Sẵn sàng617.522 L200SThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngSẵn sàng2018-03-272018-03-27T.2Sẵn sàngSẵn sàng047342