Chữa răng và nội nha (Biểu ghi số 3027)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01373nam a2200277 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 00002457
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180326160811.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 131223s2013####vm |||||||||||||||||vie||
020 ## - Số sách chuẩn Quốc tế ISBN
Thông tin về điều kiện thu thập tài liệu và/hoặc giá cả 75000đ
040 ## - Cơ quan biểu ghi biên mục gốc
Cơ quan biên mục gốc HMTU
Ngôn ngữ biên mục vie
Cơ quan chuyển tải biên mục HMTU
Quy tắc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
082 1# - Chỉ số phân loại thập phân Dewey
Số lần xuất bản của DDC DDC14
Chỉ số DDC 617.63
Chỉ số Cutter TR312H
100 1# - Tiêu đề chính - Tên cá nhân
Họ và tên cá nhân Trịnh, Thị Thái Hà
Thuật ngữ xác định vai trò Chủ biên
245 1# - Nhan đề và thông tin trách nhiệm
Nhan đề Chữa răng và nội nha
Phần còn lại của nhan đề Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt
Thông tin trách nhiệm Trịnh Thị Thái Hà (ch.b.), Nguyễn Thị Châu, Vũ Thị Quỳnh Hà...
Số tập Tập 1
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Giáo dục,
Năm xuất bản 2016
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn 149tr .
Minh họa, phụ bản : Minh hoạ
Kích thước, khổ cỡ ; 27cm.
500 ## - Phụ chú chung
Nội dung phụ chú chung ĐTTS ghi: Trường đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Nội dung bài tóm tắt/chú giải Giới thiệu các bệnh lí về răng như bệnh sâu răng, tổn thương mô cứng không do sâu răng, các bất thường của hệ răng, bệnh lý tuỷ, bệnh lý cuống răng; các phương pháp trám phục hồi răng như các phương pháp khám, chẩn đoán và thử nghiệm lâm sàng, phương pháp trám phục hồi thân răng, điều trị tổn thương mô cứng không do sâu răng
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Chẩn đoán
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Nha khoa
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Răng hàm mặt
-- Nội nha
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Lê Thị Kim Oanh
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Vũ, Thị Quỳnh Hà
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Nguyễn, Thị Châu
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
ĐKCB
Kiểu tài liệu Tài liệu mất Tài liệu nội bộ Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Kho Ghi chú tập/phần Dừng lưu thông Tài liệu hỏng Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện quản lý Nguồn phân loại Ngày bổ sung Thư viện lưu trữ
TL Phòng đọcSẵn sàngSẵn sàng047318617.63 TR312HThư viện mở 2T.1Sẵn sàngSẵn sàng2018-03-262018-03-26Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-03-26Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng đọcSẵn sàngSẵn sàng047319617.63 TR312HThư viện mở 2T.1Sẵn sàngSẵn sàng2018-03-262018-03-26Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-03-26Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng đọcSẵn sàngSẵn sàng047320617.63 TR312HThư viện mở 2T.1Sẵn sàngSẵn sàng2018-03-262018-03-26Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-03-26Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng đọcSẵn sàngSẵn sàng047321617.63 TR312HThư viện mở 2T.1Sẵn sàngSẵn sàng2018-03-262018-03-26Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-03-26Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
TL Phòng đọcSẵn sàngSẵn sàng047322617.63 TR312HThư viện mở 2T.1Sẵn sàngSẵn sàng2018-03-262018-03-26Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-03-26Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương