Lê, Phúc

Chấn thương học vùng gối Lê Phúc - TP. HCM : Y học , 2016 - 481 tr. : Hình vẽ ; 29cm.

Trình bày một số kiến thức lý thuyết căn bản kèm theo các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn của tác giả về tổn thương bệnh lý cũng như phương cách điều trị các chấn thương vùng gối

400.000đ.

Đầu gối Chấn thương học

617.582 / L200P