Krickeberg, Klaus

Sức khỏe môi trường các nguyên lý cơ bản Sách song ngữ việt anh Environmental Health: Basic Principles Klaus Krickeberg; Phan Vũ Diễm Hằng, Nguyễn Văn Sơn - Hà Nội : Y học , 2017 - 251 tr. : Hình vẽ , 27cm.

Những khái niệm cơ bản về vệ sinh và sức khỏe môi trường đối với bệnh nhiễm khuẩn, đối với bệnh không nhiễm khuẩn. Các cộng cụ tiên tiến để nghiên cứu về sức khỏe môi trường

79.000đ.

môi trường Sức khỏe Các nguyên lý cơ bản

613 / S506k