Trịnh, Thị Thái Hà

Chữa răng và nội nha Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt Tập 1 Trịnh Thị Thái Hà (ch.b.), Nguyễn Thị Châu, Vũ Thị Quỳnh Hà... - Hà Nội : Giáo dục, 2016 - 149tr . : Minh hoạ ; 27cm.

ĐTTS ghi: Trường đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt

Giới thiệu các bệnh lí về răng như bệnh sâu răng, tổn thương mô cứng không do sâu răng, các bất thường của hệ răng, bệnh lý tuỷ, bệnh lý cuống răng; các phương pháp trám phục hồi răng như các phương pháp khám, chẩn đoán và thử nghiệm lâm sàng, phương pháp trám phục hồi thân răng, điều trị tổn thương mô cứng không do sâu răng

75000đ

Chẩn đoán Nha khoa Răng hàm mặt Nội nha

617.63 / TR312H